18+Само

Той влезе в стаята. Очакваше тя да се втурне към изхода, затова я сграбчи за китката и я блъсна грубо на леглото. После се концентрира върху ключалката. Чу се щракване и вратата се заключи от само себе си. Насочи вниманието си към нежното същество лежащо на постелите. Сакура дишаше тежко, сякаш присъствието му я задушаваше. Лека садистична усмивка се изписа на устните му и той пристъпи към нея. Девойката скочи моментално на краката си и запристъпва назад, правейки опит да спазва максимална дистанция. Избягваше очите му, които я следяха неотлъчно. Нежното й, прекрасно оформено тяло, сочните устни, разтворени леко, дългата изящна розова коса, спускаща се като водопад до кръста й и тези уплашени изумруди. О, да, той я желаеше. Така както изгубеният в пустиня жадува за капка вода. Искаше я и щеше да я има. Още сега.
- Няма къде да избягаш..., Сакура. – леденият му глас скова за миг тялото й и сълзи се образуваха в очите й. – Ела тук. – повика я с ръка, но момичето не направи и крачка. – Ако си послушна, ще те пусна по-скоро оттук. – Не последва реакция. Тя знаеше. Знаеше, че той я лъже. Демоните не познаваха съчувствието. А хранеха „онзи глад” с такива като нея. Изсмукваха силите, възползваха се. Девойката упорито гледаше към земята.
- Е, значи ще играем грубо. Добре... – Саске замахна с ръка и Сакура усети как тялото и започна да се движи само. С ужас разбра, че босите й крака запристъпваха напред против волята й.
- Н-не... – проплака, а той се засмя. Младежът се настани на леглото, наблюдавайки с интерес безуспешните й опити да се овладее. Сакура с мъка стисна юмруци. Само още малко и щеше да е в ръцете му. Трябваше да направи нещо. Веднага! Затвори очи, извика от болката, която я проряза, обърна се и се затича към вратата. Саске въздъхна и за миг се озова пред нея, така че тя се блъсна в гърдите му.
- Впечатлен съм. Да разбиеш моята магия. Това не съм го срещал... – отбеляза, като държеше едната си ръка здраво на кръста й притискайки я към силното си тяло, а с другата си играеше с кичур от косата й.
- Пусни ме... – продума глухо тя, като постави длани на гърдите му, опитвайки се да го избута. Той се наведе към нея и прошепна в ухото й.
- Погледни ме в очите, Сакура... – Тя стисна клепачите си още по – силно. – Погледни ме. – Девойката усети студените му пръсти върху бузата си, а после върху брадичката. Саске издърпа лицето й нагоре и се вгледа в него. Беше изящно, нежно, красиво. Подлудяваше го. Младежът въздъхна нервно и нетърпеливо впи устни в нейните. Сакура се стресна, но не отвори клепачите си. Знаеше, че я провокира по този начин. Той задълбочи целувката и , докато се опитваше да я накара да си разтвори устата, ръцете му зашариха по тялото й.
- Ъххх...мм – простена тя, усещайки, че въздухът и свършва. Накрая не издържа и разтвори устни. Саске моментално се възползва и вкара езика си, които намери нейния. Ръката му се спусна надолу по тялото й и се озова между бедрата й. Сакура се стресна и за миг забрави какво трябваше да прави. Погледът й срещна неговия, който се превърна в самодоволен. За миг девойката усети как половината й сили изчезват и започва леко да й се замайва главата.
- Сега ще се кротнеш малко. – подсмихна се Учиха, наведе се и вдигна на ръце момичето, което бе подпряло с длан челото си. Постави я на постелите, сграбчи китките й и ги задържа нагоре. Сакура изстена много тихо, когато езикът му се плъзна по шията й. Младежът оставяше малки червени петънца по нежната й кожа. Постави едната си ръка на бюста й, пръстите му се вкопчиха в плата на рокята и и след секунди тя бе разпрана.
- Престани! – извика Сакура и се опита да се отскубне, но силите й не й стигаха, а Саске не даваше признак, че е чул думите й. Той се отърва от сутиена и и пред очите му се разкри прекрасна гледка – две съвършени, средно оформени гърди, които се надигаха и спускаха учестено. Това го накара да се усмихне. Обви с голямата си длан едната и започна да я мачка и разтрива. Наведе глава и я облиза, оставяйки влажна следа по настръхналата кожа.
- С-стига! – възпротиви се девойката за пореден път и стисна зъби, за да не издаде какъвто и да било звук. Затаи дъх, когато Саске пое зърното в устата си, засмука го и го захапа леко. После го захвана с палеца и показалеца си и започна да го подръпва и завърта. След това, Учиха обърна същото внимание и на другата гърда, а през това време бе пуснал слабите й ръце, които нищо не можеха да направят и стискаше първата. Сакура усещаше как всяко негово докосване изпива енергията й все повече и повече, но въпреки това, тя упорито задържаше гласа си. Учиха се надигна, хвана я за кръста и я постави в скута си, така че тя да опре гръб на него, а той самият се облeгна назад. Момичето се опита да избяга, но той не й позволи, като продължи да стимулира гърдите й. След това си помогна с краката, за да разкрачи нейните и да ги задържи в това положение. С едната ръка продължи с предишното занимание, а другата спусна между бедрата й. Девойката се разпротиви, но не успя да помръдне и със сантиметър.
- Искам да ми „попееш” малко. – чу игривият му глас в ухото си. Сакура пое рязко въздух, когато той започна да масажира най-чувствителната част на женското тяло под гащичките й. Пръстите му отлично знаеха работата си и притискаха точно онази част, с която се постигаше най-голям ефект. Девойката задиша тежко, като и трябваха все повече усилия, за да не изпълни ‘молбата му’. Пробва няколко пъти да събере краката си, но това се превърна в мисия невъзможна. Темпото на движението постепенно се забърза.
- Ъххх... – изстена веднъж тя.
- Точно така. Давай... Още. Помъркай ми още малко. Искам да чуя гласчето ти да оглася тази стая. Знам, че задържаш всичко в себе си. Не можеш да ме заблудиш. – продължаваше да й говори, но момичето поклати отрицателно глава.
- Е, добре. – отбеляза, след което вкара два пръста в нея. Сакура изпищя, а тялото й се изви като на коте. Саске се подсмихна доволно и продължи да движи пръстите си, без да намаля темпото.
- Ъххх...ааа ...ммм... – Девойката не издържа повече и даде свобода на гласа си. Намрази се за проявената слабост, но осъзнаваше, че няма друг избор.
- Добро момиче. – продума младежът. След няколко минути извади ръката си от нея и я пусна да легне по гръб. Наведе се към лицето й, принуди я да разтвори устните си и сложи влажния пръст в устата й, за да опита вкуса си. После я целуна дълбоко.
- Вкусна си. Искам още. – прошепна доволно , а ръцете му обхванаха дупето й.
- Н-не, недей! – извика тя уплашено. Започна да пъшка, когато той я повдигна към устните си и прокара език между бедрата й. Саске се засмя кратко, но не прекрати действията си. Наслаждаваше се на стенанията й. Пусна я, разкопча панталоните си и набързо се отърва от бельото си. Хвана талията й , притегли Сакура към себе си. Извади големия си член и започна да търка леко продължението му по клитора й.
- Ъхх....мммм – момичето задиша тежко, а той се усмихна и ускори леко темпото. Сакура се изви, правеше опит да събере краката си, но без успех. Учиха намести пениса си, така че започна да извършва кръгови движения с връхчето му по клитора й. Сакура отново се изви и прехапа устни.Той се отдръпна, хвана лицето й и я погледна в очите.
- Сега е твой ред да ми направиш удоволствие.Действай.
Момичето ужасено разбра, че тялото й отново не е под неин контрол. Надигна се, а дланта й обхвана члена му. Задвижи се бавно нагоре-надолу. Лицето й бе почервеняло от срам. Сакура искаше този абсурд да свърши, но нямаше сили да го спре. Бе завъртяла глава настрани, за да не го гледа. Тогава чу дрезгавия глас на Саске в ухото си.
- Погледни го.
Против волята й, очите й се впиха във вече по-твърдия му пенис. Ръката й не спираше да го гали.
- Представи си как прониква в теб. Силно и грубо. Целият. – продължаваше да й говори, а тя се задъха.
- Сега направи следващата стъпка.
Сакура се наведе и притисна гърдите си към члена му, от двете му страни и започна да го търка с тях.Изминаха няколко минути и Учиха й нареди да премине към последния етап.
- Оближи го, а после го посмучи.
Макар да се противеше, тя прокара езика си по пениса му, така определено време, преди да го поеме в устата си. Започна да го смуче и се задвижи нагоре-надолу. Това подлудяваше Саске все повече, докато накрая грубо я избута назад, за да легне и силно проникна в нея. Поредният писък отекна в помещението. Младежът се задвижи бързо, като започна да стимулира гърдите й, целувайки ги. Постепенно болката бе изместена с удоволствие, което се увеличаваше все повече и повече. Накрая то я връхлетя с пълна сила и девойката изпищя, преди да затвори очи уморено. Саске я последва и се отпусна до нея

Коментари

| 02/04/2017 - 02:42 #71521

Naruto Style :D i like it

| 02/11/2016 - 21:46 #70380

страшно възбуждащо!

Публикувай нов коментар

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
       _ _   _  _  ____         
__ __ | || | | \ | | / ___| __ _ __ _
\ \ /\ / / | || |_ | \| | | | _ / _` | / _` |
\ V V / |__ _| | |\ | | |_| | | (_| | | (_| |
\_/\_/ |_| |_| \_| \____| \__, | \__, |
|___/ |_|
Enter the code depicted in ASCII art style.