За реклама

Предимствата да се рекламира в http://www.izpoved.info са следните

1. Най-ниските цени в цялото българско виртуално пространство - 1 лев за 1000 импресии, 20 стотинки за текстов линк(1000 импресии)
2. За рекламна кампания на обща стойност над 50 лева - 20% намаление, над 100 лева - невероятно 50% намаление
3. Между 7000 и 10 000 импресии дневно
4. Избор за място и размер на рекламния банер или надпис
5. Потребителско табло, от което интерактивно да следите брои статистики и изменяте рекламната си кампания
6. Изчистен интерфейс на самия сайт, ясно подчертаващ различни банери
7. 20 лева минимална стойност на дадена рекламна кампания
8. Нетаргетирана група потребители